Xem pháo hoa Đà Nẵng 2017 – Giá vé, thời gian và địa điểm

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã trở thành “đặc sản” hai năm một lần của thành phố Đà Nẵng. Một điểm nhấn [...]