Fan Harry Potter đón tiệc Giáng sinh ở trường Hogwarts

Hãng Warner Bros đã biến ước mơ của hàng triệu fan Harry Potter trên thế giới thành hiện thực khi mở [...]