Mới lạ, độc đáo chỉ có ở tàu hỏa leo núi Bà Nà Hills

Cùng với các loại hình vận chuyển phục vụ du khách tại Bà Nà đã nổi tiếng trước đây như: Cáp treo [...]