Công dân Việt Nam được miễn visa du lịch 48 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo bảng xếp hạng các cuốn hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới dựa trên số lượng quốc gia có thể [...]