6 Kinh nghiệm du lịch Lăng Cô ở Huế – Bạn nhớ kinh nghiệm nào rồi?

Vịnh Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TT- Huế) cách Đà Nẵng 30 km về phía Nam và Huế 70 km về phía Bắc, từng [...]