Nghìn tượng Phật trong lòng tượng đồng lớn nhất Nhật Bản

Tượng Phật cao thứ 3 TG nằm ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản – Ushiku Daibutsu, bên trong là khoảng [...]