3 điểm không thể bỏ qua ở thành phố Bảo Lộc – Lâm Đồng

28 Tháng Một, 2017

Cách TP Đà Lạt khoảng 100 km, Bảo Lộc là thành phố thứ hai ở tỉnh Lâm Đồng, yên tĩnh hơn, trầm mặc [...]