Điện Thái Hòa – kiến trúc trung tâm của Tử Cấm Thành

3 Tháng Mười, 2017

Điện Thái Hòa là điện quan trọng nhất trong Tử Cấm Thành, là biểu trưng cho quyền lực của hoàng đế [...]