Bên trong căn phòng Nhật hoàng nghỉ ở khách sạn La Residence – Du lịch Huế

Khách sạn La Residence nơi Nhật hoàng nghỉ có một phòng Tổng thống nhưng ông dự kiến ở phòng [...]