Châu Âu bắt chước Nhật đưa thú bông đi du lịch

Ý tưởng đưa thú bông đi du lịch được thực hiện ở Nhật Bản từ lâu, nay tiếp tục phát triển ở châu Âu. [...]