Cảng cá Thổ Chu buổi sớm mai

Cảng cá Thổ Chu là nơi tấp nập thuyền bè qua lại, các ghe lớn cập để lấy cá và mang về đảo Phú Quốc [...]