Thác Chiềng Khoa – Nơi thâm sơn cùng cốc đẹp như hang Sơn Đoòng

Thác Chiềng Khoa nằm hun hút trong rừng sâu mà nước hồ xanh ngọc bích, thảm thực vật rậm rạp kiểu [...]