Giới thiệu tổng quan về sân bay Đồng Hới Quảng Bình

Sân Bay Đồng Hới là một cảng hàng không quan trọng của Tỉnh Quảng Bình. Sân bay Đồng Hới có tiềm [...]