Số điện thoại cần nhớ nếu bị ‘chặt chém’ ở Đà Nẵng

Sỡ dĩ Đà Nẵng được đánh giá là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, một trong những lý lo đó là thành [...]