Danh sách 6 Nhà Cổ Hội An có kiến trúc độc đáo và trên 100 tuổi.

Hội An là một cảng đô thị với hơn nghìn di tích kiến trúc kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và văn hóa [...]