Mưa Huế – Hãy xem đó là “đặc sản” du lịch

Mùa mưa xứ Huế bắt đầu từ tháng 9 với những cơn mưa xối xả và kéo dài đến cuối tháng 12 với những [...]