Làng Vân – Chốn bình yên ở Đà Nẵng

Những năm 1960 Làng Vân vẫn còn là một khu rừng âm u, hiu quạnh không một bóng người. Với vị trí [...]