Sapa đẹp lạ thường trên hành trình Tàu hỏa leo núi Mường Hoa 2018

Mùa hè mà nhắc đến Sapa thì chúng ta lại nghĩ đến những bông đỗ quyên đang khoe sắc từng vạt rừng [...]