Đêm khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2017

Phát huy thành công của các kỳ Festival chuyên đề về nghề truyền thống trước, Festival nghề truyền [...]