Nghi lễ cô dâu khóc liên tục một tháng trước khi về nhà chồng

Cô dâu vùng Tuijia sẽ phải khóc 60 phút mỗi ngày, liên tục trong một tháng trước khi chính thức được [...]