Hồ Hòa Trung đẹp tựa cao nguyên Tây Tạng ở Đà Nẵng

Đến với mảnh đất Đà Nẵng, nếu bạn muốn chạm được mây trời bồng bềnh thì hãy đi lên núi du lịch Bà [...]