Quần thể tu viện trên không ở Hy Lạp

Có khoảng 60 tu sĩ đang sinh sống tại quần thể tu viện Meteora, tọa lạc trên những đỉnh núi sa thạch [...]