Thị trấn cấm treo biểu tượng mừng Giáng Sinh nơi công cộng

Thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố New York sẽ không có bất kỳ biển hiệu chào mừng Giáng Sinh nào được [...]

Kẻ trộm quà của ông già Noel

Nhiều món quà Giáng sinh được giao đến cổng nhà bị lấy cắp. Cảnh sát cho rằng thời gian này là cơ [...]