Nghe nhã nhạc cung đình Huế trên sông Hương với giá rẻ chỉ 100k.

Nói đến du lịch Huế, người ta nghĩ ngay đến một thành phố mộng mơ nằm trên sông Hương, nổi tiếng với [...]