Du lịch Đà Nẵng nên đi tự túc hay đi theo Tour?

Du lịch Đà Nẵng nên đi tự túc hay đi theo Tour? Thông thường khi quyết định đi du lịch tự túc hay [...]