Nên hay không nên đi Đà Nẵng vào tháng mấy?

Bạn chưa đến Đà Nẵng những lại có dự định sẽ du lịch ở đây trong thời gian gần nhất, có nhiều câu [...]