Thị trấn cấm treo biểu tượng mừng Giáng Sinh nơi công cộng

24 Tháng Mười Hai, 2015

Thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố New York sẽ không có bất kỳ biển hiệu chào mừng Giáng Sinh nào được [...]