Bagan – Thiên đường của mặt trời của Myanmar

9 Tháng Tư, 2017

Bagan của đất nước Đông Nam Á Myanmar là thành phố tuyệt đẹp với những đền tháp và khinh khí cầu. [...]