10 hợp lưu sông hùng vĩ trên thế giới

15 Tháng Sáu, 2017

Hợp lưu là nơi có hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau tạo nên một dòng chảy mới. Sự tương phản màu [...]