L’Alyana đẹp tựa thiên đường bên bờ vịnh Ninh Vân

Nằm bên vịnh Ninh Vân xinh đẹp thuần khiết, L’Alyana Ninh Vân Bay tựa một bức tranh sơn thủy [...]