Phá Tam Giang – Huế

11 Tháng Ba, 2015

Tam Giang là vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, các thành phố Huế khoảng 11km. Tam Giang mang 1 vẻ [...]